Sociala Medier

Suusifys sociala media-tjänst cirkulerar runt dig och din verksamhets behov. Antingen du vill använda dina plattformar för envägskommunikation där vi endast kommunicerar ut dina budskap eller för att skapa en relation till dina gäster samtidigt som vi förmedlar ut budskapen, en tvåvägskommunikation.
VARFÖR?

För att få en direktrelation med dina nuvarande och framtida gäster. Det gör du framgångsrikt genom att skapa trovärdiga och enhetliga budskap vilket resulterar i:

 • En personlig relation till din målgrupp
 • Engagemang
 • Dialog
 • Nya gäster
 • Mätbarhet

HUR?

Vi börjar med en enklare förstudie av dina befintliga konton, hur du gör idag och hur ditt flöde ser ut. Därefter tar vi en avstämning och pratar om vad du vill uppnå och kommunicera. Vi tar fram en gemensam plan och kommer överens om omfattningen, vad som ska göras av vem och när. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Skapa och publicera innehåll
 • Hashtags och Call To Action
 • Bevakning och interaktion
 • Dela innehåll
 • Svara på DM
 • Brand-ambassadörer
 • Erbjudanden, tävlingar, sponsrade inlägg
 • Analys och utvärdering