Service & Utbildning

Ibland är det bara små justeringar i ett hotellets serviceutbud som krävs för att gästen ska få en helt annan upplevelse. Andra gånger kanske man behöver ta ett helhetsgrepp kring hotellets hela serviceupplevelse och arbeta fram en ny servicekultur. Hur som helst är service kanske den viktigaste konkurrentfördelen ett hotell kan ha och Suusify hjälper gärna till både med både smått och stort.
VARFÖR

Få kontroll på hela gästresan så att gästen hittar ditt hotell och blir en återkommande nöjd gäst. Genom att omfamna gästen under hela gästresan kan ni även öka försäljningen.

HUR

Låt Suusify leda en workshop för din personal och skapa förutsättningarna för en optimal serviceupplevelse, vi kan även utbilda din personal kring Best Practice i olika moment och kvalitetssäkra er service. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Analysera och systematisera gästresan
  • Service
  • Merförsäljning
  • Systemutbildningar
  • Best practice inom ett antal områden