Revenue Management

Suusify hjälper dig inom besöksnäringen att identifiera, stimulera och maximera dina kommersiella möjligheter med hjälp av Revenue Management. Detta sker dels genom prissättning, dels genom att optimera nuvarande system och implementera nya arbetssätt.
VARFÖR

Optimera dina kommersiella möjligheter och öka din verksamhets lönsamhet. Med analyser baserade på fakta, det vill säga data från dina system och dina gäster, kan du fatta bra beslut och få kontroll över din verksamhet.

HUR

Du får en revenue manager som hjälper dig med kommersiella utmaningar och möjligheter, en person som bevakar vad som händer och optimerar dina priser. Du får även tillgång till Suusifys Business Intelligence-lösning så att du själv också får en god överblick och inblick i vad som sker. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Affärsutveckling
  • Prissättning
  • Distribution
  • Konfiguration
  • Analyser
  • Prissättning för grupp, event, fit, turserie, crew