Suusify – Framtidens Hotellallians

Vi anser att framtidens hotellallians är något där man som hotell tar del av merparten av de tjänster och den service som en traditionell hotellkedja tillhandahåller men på ett friare sätt. Varje hotell bestämmer själv vilka system och samarbetspartners man vill jobba med utan pekpinnar eller krav från ”högre ort”.
Vi står för tryggheten det innebär att vara en del av något större samtidigt som du är fri att äga dina affärer, dina gäster och ditt varumärke.
Suusifys huvudfokus är det enskilda hotellet, där vår roll kan vara allt från att hjälpa er med att bli effektivare och öka intäkter till att sänka kostnader. Arbetet görs tillsammans med vår allians av partners. Samtidigt blir hotellet en del av en modern hotellsammanslutning som innefattar den sociala biten där man kan träffa andra hotell och utbyta erfarenheter, en av kedjetillhörigheternas stora fördelar.
Målet är också att leda till kostnadsbesparingar för det enskilda hotellet då man som hotell inte behöver betala för tjänster och service man inte utnyttjar eller behöver. Samtidigt får hotellet skalfördelar och drar nytta av Suusifys styrka att göra 1+1 till 3 tack vare det nära samarbetet inom alliansen av partners.

Så varför kallar vi det Suusify ?
-Jo, ordet Suus kommer från latin
och betyder“Free, Independent
& Personal”
 – precis som vi vill vara.

En värld av lösningar

Så varför kallar vi det Suusify ?
-Jo, ordet Suus kommer från latin
och betyder“Free, Independent
& Personal”
 – precis som vi vill vara.