Suusify – Framtidens Hotellallians

Välkommen till Suusify – framtidens hotellallians där du får vara Free, Independent & Personal.

Frigör ditt hotells potential. Med Suusify får du kraften att hitta, frigöra och verkställa den. Gå inte miste om pengar du skulle kunna tjäna.

Läs mer
Hotel
Hotel Hotel
Hotel Hotel Hotel
Hotel Hotel Hotel Hotel
Hotel Hotel
Hotel Hotel

Vi hittar din dolda potential

Med stöd av vår smarta analys Enlightenment får du full koll på om du kan höja dina intäkter, sänka dina kostnader, få nöjdare gäster och gladare personal samt mer avkastning.

* Baserat på 7 års erfarenhet. NKI = kundnöjdhet NPI = personalnöjdhet Intäkter Kostnader Vinst NKI NPI Med Suusify Utan Suusify
Intäkter Kostnader Vinst NKI NPI * Baserat på 7 års erfarenhet. NKI = kundnöjdhet, NPI = personalnöjdhet Med Suusify Utan Suusify

Passar detta mitt hotell?

-Ja, det passar ditt hotell!

Oavsett om ditt hotell är ett fristående hotell, ett hotell som idag är med i en kedja eller ansluten till någon samarbetsorganisation eller både och – det funkar.
Oavsett om ditt hotell ligger i storstaden, i småstaden, på landsbygden, på stranden eller på bergstoppen, är stort eller litet – det funkar.

Det funkar för alla typer av hotell som funderar på hur man kan öka
verksamhetens avkastning och spara tid, hotell som tror på att se
helheten istället för separata tårtbitar.
Vill man skulle man kunna
använda ordet agilt.

Vi ökar din lönsamhet

Detta gör vi genom att arbeta med helheten istället för enskilda delar av verksamheten. Därför är vår erfarenhet att just lägre provisioner inte nödvändigtvis är en garant för hög lönsamhet.

chart

Hur ökar vi värdet för dig?

Vi ”pluggar in” oss på ditt hotell och samlar in all relevant data. Vi analyserar och hittar dina möjligheter i det vi kallar Enlightenment.

Enlightenment är vår hörnsten och tillsammans med dig skräddarsyr vi en gemensam handlingsplan.

Det kan handla om allt från att du har dyra datasystem, ineffektiv och dyr distribution, negativ gästfeedback, svaga intäkter, missnöjd personal, höga provisioner, drift- och/eller lönsamhetsutmaningar, svag synlighet i sociala medier eller något helt annat.

När vi har planen på plats får du din egen projektledare som koordinerar, avropar och implementerar de resurser och kompetenser som är nödvändiga för att nå de mål vi identifierat - men det är du som hotellägare/VD som styr hur och i vilket tempo det ska implementeras.

Att öka värdet tar tid och kräver förändring men med vår vägledning och vår gemensamma plan går det fortare och blir roligare.

Vi är din motor och färddator, vi projektleder och säkerställer att allt kommer på plats och löpande fungerar men det är du som kör.

Vi ger dig allt du behöver: rätt folk, rätt verktyg, rätt medel och tiden för att kunna realisera ditt hotells potential.

Områden vi kan åtgärda

I allt jobb vi gör har vi alltid samma fokus: höja värdet. Värdet för gästen, personalen och lönsamheten.

Gästens resa

Discovery
Discovery
 • Få fler gäster att hitta ditt hotell
 • Sätta ditt hotell på kartan
 • Synliggöra din destination
 • Göra ditt hotell till ett attraktivt alternativ
Booking
Booking
 • Synlighet i alla kanaler
 • Maximera bokningar från alla kanaler
 • Uppmuntra gäster att välja de mest lönsamma kanalerna
 • Förbättra konvertering
Pre-stay
Pre-Stay
 • Efter gäst har bokat jobbar vi med att omfamna gästen
 • Säkra en skön ankomst
 • Maximera intäktsmöjligheter
During
During Stay
 • Finslipa ditt hotells servicenivå
 • Se till att gästens upplevelse matchar förväntningarna
 • Leverera rätt känsla under vistelsen
Post Stay
Post-Stay
 • Omfamna gästen
 • Säkra en skön avresa
 • Maximera intäktsmöjligheter

Vad krävs av dig och hur går det till?

Till att börja med behöver vi:

 • Tillgång till dina system (PMS, CRS & bokföring)
 • 1-2 timmar av din tid för avstämning

Hur går det till?

Du ger oss data, vi ger dig svar! Vi pluggar in oss på ditt hotell och samlar in all relevant data. Vi analyserar och hittar dina möjligheter i det vi kallar Enlightenment.

whatIsRequiredDesktop

Gå inte miste om värdena du skulle kunna skapa

Enlightenment

Analysen och handlingsplanen som realiserar dina möjligheter

Framtagning av analys och övergripande plan kostar

19 995 SEK

Ansluter du dig till Suusify efter detta kommer beloppet krediteras efter sex månader som kund.

Suusify

BLI MEDLEM i framtidens hotellallians som frigör ditt hotells potential

Du betalar en låg procentuell avgift per månad på din omsättning. Ökar din omsättning/lönsamhet genom vårt goda samarbete tjänar du mest medan vi får en liten del av kakan. Kostnader för de partners vi jobbar med finns såklart men du betalar bara för det du använder och du betalar bara när du använder det – utan några extra tillägg.

Suusify är helt transparenta. Vi har inga dolda avgifter, inga långa uppsägningstider, inga kontor som tickar pengar eller andra dyra kostnader. Vår filosofi går ut på att vi jobbar tillsammans för att vi vill hjälpa varandra.

Bindningstid?

Vi tror inte på bindningstider. Vi tror på hårt arbete och nöjda kunder. Resultat tar tid men du är alltid fri att stiga av om du inte är nöjd.